Just nu sänds i SVT en dokumentär där Jan Scherman (rötter i Linköping) undersöker om vår demokrati är under press. I sitt första program av tre träffar han ett antal riksdagspolitiker där deras arbetsmiljö blir huvudämne. Det är inte ovanligt att personer uttrycker nästan förakt för riksdagspolitiker. Scherman visar att föraktet borde ersättas med en uppskattning av deras insatser.

Om någon tror att riksdagspolitiker seglar på en räkmacka så visar dokumentären på motsatsen. Det vill säga tiden de lägger ned på sitt uppdrag skiljer sig radikalt från många av ”vanliga” arbetande personer. Finns det då risk att riksdagspolitiker tappar viktiga kontakter med sina väljare. Ja, som i sin tur troligen ökar kritiken mot deras uppdrag. Vårt demokratiska system börjar att ifrågasättas. Nu är det inte bara riksdagspolitiker som är viktiga för att vårt demokratiska system skall kunna fortleva även för kommande släkten.

Vi måste engagera oss i olika former av grupper där vi kan mötas i samtal om allehanda ting och där vi kan känna oss trygga att framföra egna idéer utan att betraktas som idioter. Vikten av det fysiska mötet mellan oss människor är grunden för ett samhälles både utveckling och framtidstro. Att engagera sig i olika typer av föreningar är en nyckelroll i byggandet och vaktslåendet av vår demokrati. Att fysiskt engagera sig i exempelvis fackföreningar, bostadsrättsföringar, sångkörer, pensionärsföreningar, idrottsföreningar, studentföreningar, politiska partier, etc etc. kan inte underskattas. Minskat engagemang bidrar till allehanda konspiratoriska och populära utspel som i många fall är en björntjänst för vår demokrati. Till er alla: Tag en del av din tid till föreningskontakter, du ångrar dig inte.