Insändare Svar på "Mycket att vinna på fria resor", 1/3.

Mari Hultgren och Mikael Sanfridson, båda oppositionsråd för S i Linköping skriver att de vill se avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik.

Det är inget fel på förslaget, tvärtom, det är ett bra förslag. Men det är skrämmande historielöst. Kollektivtrafiken hanteras av Region Östergötland där Hultgren och Sanfridsons parti Socialdemokraterna styr sedan fem år tillbaka.

Under föregående mandatperiod valde S i regionen att lägga ned 28 linjer på landsbygden, höja biljettpriserna och att säga nej till precis det förslag som Hultgren och Sanfridson nu har. Vänsterpartiet lämnade redan 2014 in en motion om att genomföra ett försök med avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik. Det förslaget avslogs av Socialdemokraterna i regionen.

Avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer har precis som Hultgren och Sanfridson skriver redan genomförts på flera platser i landet till små kostnader och med mycket goda resultat. Men det kommer inte genomföras i regionen så länge majoriteten i regionen stoppar alla förslag i den riktningen.

Det inger inte förtroende att, som Socialdemokraterna nu gör, jobba för en sak i majoritet och en helt annan i opposition. Inte heller att driva en sak i en enskild kommun och sedan motsatsen i regionen. Nej, ta istället ansvar för er samlade politik och bestäm er. Vad vill ni? Vill ni se avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer så är Vänsterpartiet gärna med och driver på i frågan. För det vill vi också.

Jonas Andersson (V)

Franco Sincic (V)

trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland