Insändare Helena Angvik skrev en mycket bra insändare 4/2. ("Många mår dåligt av att byta om".)

Jag vill tillägga följande:

De nya idrottslärarna undervisar i ämnet idrott och hälsa. För att som elev bli godkänd i ämnet behöver man inte vara duktig på idrott ty elevens förmåga att delta i fysiska aktiviteter bedöms i relation till hens kroppsförmåga. En rullstolsbunden elev kan således få toppbetyg i ämnet på grund av elevens teoretiska kunskaper om hälsa och idrott, elevens reflektioner över samhällsutvecklingen och elevens förmåga att upprätta och uppnå sin personliga plan att förbättra sin hälsa och välbefinnande, kunskaper om narkotikans, alkoholens och andra substansers inverkan på kropp och själ samt kunskap om etiska frågor.

En duktig idrottare kan således få dåligt betyg om hen inte är duktig på det teoretiska delen av ämnet. Oavsett, ingen elev blir inkastad i duschrummet..

Min poäng är: prata även med lärarna i idrott och hälsa, ha förtroende för dem, de besitter stor kompetens, förståelse och kunskap i att hjälpa elever. Kräv av rektorerna att anställa behöriga lärare och vidareutbilda lärarna som saknar de nya kunskaperna. Elever som behöver extra individuell hjälp ska få den men prata med de befintliga lärarna först.

Asterios Nastradinis