Ordet fritt Ang artikeln "Jägare välkomnar lagändring" sid A16, 8/4.

Problemet med vildsvinen är skapat av att oförståndiga människor har haft vildsvin i hägn och släppt dem fria utan att begripa konsekvenserna. Stammen har ökar lavinartat och man har tappat kontrollen helt. Vildsvinen åsamkar stora skador och kostnader inom jordbruket.

Orsaken till ökningen är att vildsvin är svårjagade. En sugga får cirka 2 kullar per år, det vill säga cirka 20 nya kultingar, och för att skjuta en gris kanske man får sitta på pass i upp till 30 timmar.

Det här går inte ihop med att Sverige är ett land med bara hobbyjägare. Ska det bli någon ordning på vildsvinsstammen så måste det till professionella jägare. Ett annat problem är de stora markägarna som hyr ut jakten till turister och tar bra betalt för det. De är säkert inte lika intresserade av att bli av med vildsvinen.

Det finns exempel på lantbrukare som ger upp för att de fått sina marker förstörda och inte kan producera det foder dom behöver till sina djur. Ska vi ha det så?

Finn Möller