Insändare Svar på "Sjukvårdens blå dunster", krönika 1/11

Stefan Fölster skriver en krönika där han tror sig veta allt om Nya Karolinska sjukhuset. Jag satte kaffet i halsen när jag läste om "några missnöjdas anställdas berättelser, eller pressklipp från ett parti …”

Jag jobbar som sjuksköterska där, och jag och alla andra som jobbar där har nog en helt annan uppfattning än Stefan Fölster.

NKS entreprenader, med Irene Svenonius i ledning, har lyckats fakturera över 60 miljarder, för ett bygge som skulle ha kostat 14 miljarder. OPS-avtalet (offentlig-privat-samverkan) där landstinget beställer privata aktörer, har resulterat i ett extremt dyrt sjukhus. NKS kommer även att ha färre vårdplatser än Gamla Karolinska! Konsultbolaget Boston Consulting Group har sedan 2011 fakturerat NKS för drygt en kvarts miljard kronor. Det saknas även fakturaunderlag för 57 av de miljonerna. Det är och förblir en korruptionsskandal.

NKS är ett praktexempel på den klassiska projektmissen där användarens intressen inte har kartlagts innan. Oss har man inte lyssnat på förrän vi skulle flytta in och då krävdes dyra justeringar för att vården skulle kunna fungera.

Nästa miss är patientsäkerheten, där både larmsystem och dåligt telefonsystem har gjort att läkare måste använda sina egna mobiltelefoner i stor utsträckning. Visselpipor användes på en intensivvårdsavdelning i brist på larmsystem.

De ansvariga i Stocholms läns landsting från byggbolag och riskkapitalister med brevlådeföretag i Luxemburg köpte ett skrytsjukhus utan att ha en aning susning om vad de skulle leda till.

Sjuksköterska