Insändare Svar på "Sveriges beredskap är god", 8/1.

Jag förstår din indignation över att jag påstod att statens kassakista började sina när den allmänna uppfattningen är att finanserna är urstarka, för det är ju den uppfattning man vill få oss att anamma. Men jag skrev också att den samlade svenska ekonomin är mycket ansträngd. Det är ingen konst för staten att med världens högsta skatter, där man dessutom vältrar över alltmer av sina utgifter på kommuner och landsting/regioner, få resultaträkningen att visa överskott.

Däremot är samhällets balansräkning inget att skryta med. Sveriges samlade ekonomi är oerhört skuldtyngd och att den offentliga sektorn inte kan betala sina anställda anständiga löner med tanke på vad de utför, så är det ingen konst att redovisa rörelseöverskott. Men som alltid gäller att lånen med räntor ska betalas och förr eller senare kommer sanningens minut.

Att visa överskott i en budget där intäkterna i stort sett är givna och där man låter försvaret, polisen, rättssystemet, sjukvården, skolan etcetera uthärda en svältkur utan motstycke är inte svårt. Staten visar överskott när man undandrar sig samhällskontraktet till medborgarna.

Att signaturen, som alltid när man råkar nämna SD, måste klargöra hur förfärliga de är lägger jag mig inte i eftersom de övrigas historia heller inte är något att yvas över. Vad jag menar är att till varje pris hålla SD utanför all påverkan är kontraproduktivt och man sätter av prestigeskäl Sveriges väl och ve på spel för att rädda sig ur det hörn man målat in sig i.

Pucken