Insändare I linje med citatet som brukar förknippas med Voltaire vill jag härmed förklara att jag inte sympatiserar med IS-krigare, men jag är beredd att argumentera för deras rätt som medborgare att inte hindras resa in i riket.

Debatten om hur vi ska göra med svenska IS-krigare har blåst upp nu när världens värsta terrororganisation håller på att besegras. Sverige liksom andra länder i Europa har hundratals medborgare fångade i östra Syrien och Trump uppmanar Europa tar hem sina medborgare och lagföra dem i deras respektive hemländer. Europeiska länder tvekar att ta hem IS-krigare och uttrycker svårigheter med att lagföra dem. Orsaken bakom tvivlen varierar mellan bevissvårigheter och avsaknad av lagstiftning som kan leda till att fälla krigarna i fråga.

Länder i Europa anstränger sig för att slippa hantera återvändare från IS. Storbritannien återkallar medborgarskap när de så kan. Sverige har inte den möjligheten eftersom grundlagen inte tillåter att medborgarskap återtages.

I Regeringsformen framgår att ingen svensk medborgare vare sig kan hindras att resa in i riket eller fråntas sitt medborgarskap. Det innebär att staten inte kan hindra en svensk medborgare att resa in i landet och i det inbegrips att man ges eller bereds möjlighet för att resa in till landet, det vill säga konsulär hjälp. Utan det blir följden i praktiken att man hindrats resa in i riket i strid med grundlagen. Låt oss inte ta den vägen, låt oss göra medborgarskapsrätten till en mänsklig rättighet. Låt oss inte klassificera vårt medborgarskap och dess anknutna rättigheter till två slag: de som kan återkallas och de som inte kan återkallas.

Både inrikesministern och statsministern är tydliga med att Sverige inte hjälper IS-återvändare att komma hem. De menar att de som rest dit trots UD:s avrådan får skylla sig själva. Detta är enligt min mening ett brott mot grundlagen. Vi kan inte ha en regering och statsminister som strider mot våra grundlagar. Regeringen måste ta sitt ansvar och ta hem IS-krigare och se till att de blir lagförda antingen inför en internationell, europeisk domstol eller hemma i Sverige.

Hassan Hassan

medlem och kommunpolitiker i Liberalerna, Linköping