Insändare Även klasslistor stryker på foten med dataskyddsförordningen GDPR. Minns du när vi hade kontaktuppgifter till hela skolan? När all hastande information självklart vidarebefordrades med telefonkedja? Glöm det!

Nu får skolorna i Linköping, enligt kommunalt generellt beslut, inte ens skicka ut förnamnen på barnens klasskamrater, än mindre adresser eller kontaktuppgifter, till föräldrarna. ”Sammanställning och tillhandahållande av sådan lista ryms inte inom skolans uppdrag. det vill säga utbildning” heter det. Jag anser att kommunen borde utnyttja möjligheten att luta sig mot samtycke som rättslig grund i denna fråga. Detta då uteblivna klasslistor är mycket problematiskt ur flera aspekter.

För det första skapar klasslistor en viktig ”vi-känsla” i dagens segregerade och stressade samhälle. Utan den kan vi glömma gemensamma aktiviteter som skolinnebandy, brännbollskvällar, julfester, insamling till blommor inför skolavslutning med mera

Skolan förbjuder föredömligt kalasinbjudningar i facken. Utan kontaktuppgifter – inga kalas annat än för grannbarnen. Det motverkar kommunens arbete mot segregation och barnens och familjernas möjligheter att lära känna kompisar längre bort, i andra boendeformer. Barn med få kompisar i närområdet blir än mer avskärmade.

Hjälp med att få hem läxor till ett sjukt barn kräver kontaktuppgifter till klasskamraterna.

Bråk på fritiden och sociala medier behöver familjerna reda ut sinsemellan och ska skolan inte behöva lägga tid på i onödan. Det blir omöjligt utan kontaktuppgifter.

Kommunen bedriver nödvändigt arbete med att öka trafiksäkerheten kring skolorna och att öka barnens hälsa genom fysisk aktivitet. Vi får broschyr från kommunen om gemensamma vandrande skolbussar men inga kontaktuppgifter till varandra ...

Skolan önskar engagemang i föräldraråd. Utan kontaktvägar mellan föräldrarna kan frågor inte diskuteras och engagemang uteblir helt. Det blir svårt att överhuvudtaget bestämma vem som ska vara klassförälder utan lista.

Sist men inte minst. Klasslista från skolan är ett måste för integrationen! Jag har som förälder försökt samla in kontaktuppgifter till klasslista. Tyvärr konstaterar jag att alla som inte skrivit upp sig har barn med utländskt klingande namn. Förstår dessa föräldrar värdet, syftet och oskyldigheten i klasslistan när den initieras av förälder? Deras barn kommer inte bli uppringda för lek eller få inbjudan till kalas, discon eller andra gemensamma aktiviteter. Jag ser stor risk att segregationen permanentas redan i förskoleklass.

En förändring måste till skyndsamt!

Oroad samhällsmedborgare