Insändare Johan Sievers skriver i en krönika i Corren (3/5) att, i princip, alla äldre vita män avskyr Greta Thunberg. Vad han fått det ifrån är en gåta. Greta Thunberg är en ung och klok tjej som har en egen analys om vad vi måste göra för att rädda klimatet och har genom sin sittstrejk lyckats få en enorm uppmärksamhet värd all beundran.

Det som skaver är att den på gränsen till religiöst fanatiska klimatlobbyn har kidnappat Greta Thunberg och använder hennes analys av problemlösning som varande den enda sanningen. Johan Sievers refererar till den samlade vetenskapen men glömmer att det faktiskt finns många oerhört kunniga vetenskapsmän som har andra analyser på hur klimathotet ska angripas, men som inte på några villkor får komma till tals i debatten.

Detta gäller även i debatten om den extrema feminismen likväl som migrationen. Johan Sievers gör sig här skyldig till att först kräva en offentlig allsidig debatt men raljerar och smutskastar de med avvikande uppfattning. Det är, när det gäller klimatet, inte fråga om huruvida människan smutsar ner och förgiftar vår livsmiljö utan på vilket sätt vi ska angripa problemet och var satsade pengar gör bäst nytta.

Om man följer Greta Thunbergs uppmaning att mer eller mindre skruva åt kranarna helt och hållet kommer vi oundvikligen att försätta mänskligheten i den värsta katastrof man någonsin sett. Det minsta man kan begära är att Johan Sievers bör be alla äldre vita män om ursäkt.

Klas Göran Henriksson

Svar.

Ingenstans i min krönika står det att ”alla äldre vita män avskyr Greta Thunberg”. Något sådant skulle jag aldrig påstå. De allra flesta män är kloka personer som kan föra en sansad politisk debatt utan att hata dem som tycker annorlunda. De män jag kritiserar är de som använder sociala medier som en avskrädesplats för sin ilska och i stor utsträckning riktar den mot kvinnor som hörs i den offentliga debatten.

Jag delar din oro för att extrema klimataktivister utnyttjar Greta Thunbergs sansade budskap. Vi behöver inga extremister i den svåra diskussionen om hur vi ska möta klimathotet. Den diskussionen pågår över hela världen och har många röster, en del förespråkar en radikal klimatpolitik, andra är teknikoptimister och en grupp anser att vi inte ska göra någonting alls.

Debatten är fri och öppen, vi lever i internets och de social mediernas tid där alla kan göra sig hörda. Att det finns vetenskapsmän och debattörer som ”inte får komma till tals” är en konspiratorisk myt. Däremot får man finna sig i att bli ifrågasatt om man försöker underkänna den samlade klimatforskningen med hjälp av lösryckta studier och enstaka citat. Debatten om hur vi ska möta klimathotet måste bygga på solid vetenskap, och det är just det som är Greta Thunbergs budskap.

Johan Sievers