Insändare Svar på "Årets EU-val måste bli ett klimatval", 10/4.

Liberalerna är det mest EU-positiva partiet i vårt land. Det gäller i högsta grad även miljöpolitiken. Självklart har vi därför utsett Karin Karlsbro, partiets ledande miljöpolitiker, att stå först på vår EU-valsedel.

Vi instämmer helt i Pontus Björkmans krav. Ett ödesval väntar oss i maj. Det gäller att dels stoppa de krafter i Europa som vill strypa EU-s handlingskraft, man kallar det förändra EU inifrån, dels ge EU de muskler som krävs för att ordentligt begränsa/stoppa de hotande utsläppen av växthusgaser. Det är bråttom nu. Det är inte nog med ett ”lagom EU”. Det fordras mycket mer. Det är en fråga om internationell solidaritet. Alla länder ska göra vad man kan, oavsett hur långt man kommit i sin klimatpolitik.

Liberalerna föreslår en europeisk koldioxidskatt. Den skulle ge effekt på en rad områden, transportsektorn inte minst. Vetenskapen trycker också på och förväntar sig betydligt mer kärnkraft. Vi kan bidraga med att behålla reaktorerna i Ringhals. Uppstår överskott på el, kan vi exportera till Tyskland, som ju avvecklar i förtid.

Utmaningarna är många. Man minns det jubel som mötte den karavan av brandbilar från EU-länder som kom hit i somras för att bekämpa våra skogsbränder. En gemensam EU-beredskap behövs för att förhindra naturkatastrofer. Det skulle för övrigt bli för dyrt om varje land skaffar sig flygplan som kan vattenbomba.

Rösta förnuftigt i EU-valet!

Lars Neselius (L)