Insändare Svar på "Klockan klämtar för nyliberalismen", 2/10.

I sin insändare 2/10 utropar Ulf Flodin nyliberalismens död. Till stöd anger han rapporten ”Neoliberalism: Oversold” från Internationella Valutafonden (IMF). I denna rapport lär IMF ha ”helomvänt” och ”tar avstånd” från den liberala ekonomiska politiken som de ”funnit vara skadlig”.

Den som läser artikeln får en helt annan bild än den Ulf Flodin påskiner.

Texten är nämligen inte en rapport från IMF utan en artikel i deras opinionsbildande tidning F&D. Rubriken är ”Neoliberalism: Oversold?” och frågetecknet som Flodin utelämnat är viktigt eftersom svaret är mer nyanserat än han angivit. Åsikterna är uttryckligen författarnas och inte IMF:s. De påpekar uttryckligen att ”det finns mycket att hylla i den nyliberala ekonomin” och undersöker sedan om två aspekter av politiken (fri export av valuta respektive finansiell åtstramning) är enbart positiva. Slutsatsen är att det behövs ”en nyanserad syn på vad nyliberalismen kan åstadkomma”.

Att kalla denna två år gamla insändare till IMF:s tidning för ”stöd från dominerande global ekonomisk expertis” är inte korrekt. Inom forskningsvärlden hade en sådan källhänvisning kallats oredlig. Nu utger sig inte Ulf Flodin för att vara forskare, så hans text är bara ohederlig.

Johan Thorén