Insändare Svar på "Ta upp gruset tidigare på året", 29/4.

Isak Lagerquist beskriver i en insändare hur det grus som ska motverka halka istället medför risker för cyklister. Vi i Miljöpartiet håller med om att det så kallade rullgruset på gångbanor och cykelvägar är ett problem. Gruset orsakar halkolyckor både för gående och cyklister och gör det svårt att ta sig fram för den med nedsatt rörelseförmåga.

Därför har Miljöpartiet nyligen motionerat till fullmäktige om att Linköpings kommun ska sluta helt med grus för halkbekämpning och istället använda sopsaltning eller någon motsvarande metod på samtliga cykelvägar, gångbanor och trottoarer. I dag sopsaltar vi över 10 mil cykelväg i Linköping och det fungerar utmärkt.

Miljöpartiet vill dessutom att kommunen ska ta över ansvaret från fastighetsägarna för snöröjning och halkbekämpning av trottoarer. Att låta det vara ett ansvar för den enskilde, medan snöröjningen av gator sköts av samhället, är en ojämlik ordning och ett omodernt tänk. Gång- och cykeltrafik måste främjas lika mycket som biltrafiken.

För en modernare snöröjning och halkbekämpning i Linköping!

Gunnar Gustavsson (MP)

vice ordförande i bygg- och miljönämnden