Insändare Engagerade inom idrottsrörelsen applåderar givetvis kommunens satsning på idrottsanläggningar. Artikeln ”Utredning: Tre idrottshallar ska bli en” (Corren 8/4 2019) fick kanske en felriktad rubrik, men den belyste även felaktiga slutsatser som ”Det innebär att när allt är klart så kommer fotbollen att ha fått mer yta, konstaterar kultur- och fritidschef Karin Olanders” och menar att en befintlig naturgräsplan innebär en förbättring jämfört med en inomhuskonstgräsplan som ska tas bort. Nej, Karin Olanders – tar man bort en konstgräsplan och tältar in en befintlig så minskar man ytan för kommunens största idrott fotboll, och det kan inga befintliga naturgräsplaner ändra på.

Det är viktigt att man i denna utredning beaktar debatten förra våren kring förslaget om ombyggnaden av Wahlbeckshallen. Insändare och svar ”Satsning på hallar riskerar att leda fel (17/4 2018), ”Behovet avgör placering av hallar” (25/4 2018) och ”Två tydliga frågor om hallar” (28/4 2018) landade i två konkreta frågor:

- Kommer kommunen ersätta Wahlbeckshallens plan med en ny konstgräsplan under 2018 och inte bara tälta in en befintlig, och var kommer denna anläggas?

- Eftersom behovet av konstgräsplaner är minst lika akut som av stora inomhushallar, kommer kommunen även utöka antalet konstgräsplaner under 2018 och i så fall var?

Dessa frågor är fortfarande lika aktuella, men ändra årtalet till 2019. Det konstaterades att det går 20 000 invånare per konstgräsplan och att det går 11 000 invånare per stor inomhushall. Därmed är behovet av konstgräsplaner minst lika stort, och därför viktigt att satsningen på nya konstgräsplaner i Skäggetorp och vid City Gross blir verklighet under 2019 innan konstgräsplaner som den i Wahlbeckshallen tas bort.

Först då arbetar kommunen mot med sitt uttalade mål ”att fler barn och unga kan idrotta, men även fortsätter med det hela livet”, och inte fastnar i ”ambitionen är att vi ska bli en av de bästa kommunerna i landet på att erbjuda inomhushallar”.

Fotbollsfantast