Insändare Svar på "Orimliga väntetider i cancervården", 15/5.

Klinisk patologi bedömer vävnads- och cellprover från alla cancertyper, dessutom många prover för andra utredningar och hälsokontroller. Svaren är ofta avgörande för patientens fortsatta behandling vilket gör att säker bedömning och hög kvalitet är ett grundkrav. Vårt mål är att även kunna hålla rimliga svarstider och vi vet att väntan kan innebära just den oro som Göran Sarring beskriver.

Som beskrivs råder brist på patologer men även på erfaren labbpersonal, samtidigt som antalet analyser och komplexiteten i dessa ökar. Det är så i hela landet, vilket gör att möjligheterna till avlastning från andra kliniker är begränsad men det är något vi utnyttjar när det går. Vi arbetar aktivt med flera åtgärder för att förbättra svarstiderna. Några exempel är förstärkt stöd för produktionsplanering och ett pågående arbete inom sydöstra sjukvårdsregionen för att de tre patologiklinikerna ska kunna samverka och stödja varandra mer.

I Region Östergötland ligger vi långt framme med att utnyttja tekniken med digitala patologibilder, vilket ger snabbare arbete och möjlighet att skicka fall till andra patologiavdelningar. På sikt ger det oss också möjlighet att utnyttja den snabba utvecklingen av datorstödd bildtolkning som ännu är på forskningsstadiet. Vi har nyligen fått extra stöd från hälso- och sjukvårdsnämnden för att införa ny teknik för att automatisera delar av den idag hantverksmässiga labbprocessen. Vi inför och utvecklar också den senaste genanalystekniken som behövs för att cancerpatienter ska kunna få del av de senaste cancerläkemedlen.

Sammantaget utvecklas patologin till att kunna ge allt mer exakta och detaljerade svar som är en förutsättning för modern cancervård. Vår målsättning är att vi samtidigt ska kunna förbättra våra svarstider genom att utnyttja modern produktionsplanering och den snabba teknikutvecklingen för att bidra till patientens bästa.

Martin Hallbeck

verksamhetschef, klinisk patologi i Region Östergötland