Insändare Svar på "Lokalt självstyre av kulturen", 29/12.

I en insändare i Corren skriver Dan Berg att det inte finns anledning att oroa sig över de stora besparingarna på kulturskolan i Moderaternas och Kristdemokraternas riksdagsbudget. Dan Berg påpekar att Linköpings kommun nu i stället får möjlighet att ta större ansvar för kulturfrågorna.

Lokalt självbestämmande i all ära, men då krävs mer än vackra ord från den borgerliga allians som numera styr Linköping. För samtidigt som kulturens värde lovordas innebär den praktiska politiken besparingar. Allians för Linköpings budget innebar besparingar på kultur- och fritidsområdet med två miljoner kronor i förhållande till den tidigare budgeten.

Att, som Dan Berg, påstå att de pengar som nu avsatts av riksdagen i stöd till kommunerna kommer kulturen till del är inte trovärdigt. Pengarna är inte öronmärkta för kultur och med tanke på trängande behov på andra områden, som skola och äldreomsorg, lär pengarna hamna där.

Vi håller med Dan Berg om att kulturaktiviteter ger skaparglädje och livsmening. Kulturen har fantastiska möjligheter att stärka integrationen, och Kulturskolans roll att erbjuda kultur till alla barn är oerhört viktig. Nu när det görs besparingar på riksnivå tycker vi det är fel av Allians för Linköping att förvärra situationen genom att också minska resurserna lokalt.

Elias Aguirre (S)

kommunalråd

Niklas Nåbo (S)

vice ordförande kultur- och fritidsnämnden