Insändare Folkungabygdens pastorat har i januari i år beslutat att all servering i deras lokaler ska från 1 mars ske uteslutande från deras nyförvärvade Wienerbageriet i Mjölby. Kyrkoherde Fredrik Lennman motiverar det med att till exempel Turisthotellet och Ombergs Golf inte släpper in några andra entreprenörer för att servera mat och dryck i deras lokaler.

Jämförelsen är närmast hårresande. Kyrkan har medlemmar som betalar medlemsavgift (tidigare kyrkoskatt) via skattsedeln, vilket ingen annan förening har. Turisthotellet har inga medlemmar utan drivs privat. Ombergs Golf drivs privat och har visserligen medlemmar men de betalar för att få spela golf.

Pastoratet har ett beslutande kyrkoråd bestående av en stor skara rådsmedlemmar som beslutar över deras gemensamma tillgångar. Varken Turisthotellet eller Ombergs Golf har något medlemsråd som kan besluta om deras tillgångar. Därför är jämförelsen helt ohållbar.

Verksamhet som bedrivs med medel som dras från skattsedeln ska inte idka verksamhet som konkurrerar med privat verksamhet lika lite som en kommun ska göra det. Konkurrens ska ske på lika villkor. Nu har pastoratet monopoliserat denna verksamhet vilket är synnerligen ojust mot alla privata aktörer.

Svante Bergqvist

ordförande i Ödeshögs Näringslivsförening