Insändare Svar på ”Har kyrkan blivit ett företag?”, 10/3.

Svenska kyrkan, samt kyrkan rent historiskt har alltid ägt och förvaltat egendom. Detta har varit en väldigt framgångsrik väg till att få ut mer för pengarna som betalas in av medlemmarna, i stället för att direkt förbruka inkomsterna i verksamheten. På samma sätt tänker vi alla kring vårt sparande och våra investeringar.

Målet är att få ut så mycket som möjligt av tillgångarna. Skillnaden är att vinsterna inom kyrkan går till medlemmarnas gemensamma intressen. Vilket aldrig är för personlig vinst, utan för att vara kyrka. Med allt vad det innebär.

Angående bageriet så har jag själv ingen personlig insikt. Men ett företag som blomstrar är sällan till salu. Och det konditori som det handlar om ligger precis bredvid församlingshemmet. Fikabröd till bröllop, begravning, konfirmander och andra församlingsaktiviteter kommer att finnas nära till hands. Samtidigt som ett antal arbetstillfällen sannolikt räddas.

Varför det blev just denna investering kan jag inte svara på. Men jag har stort förtroende till att vinsterna från skogsägande, aktier och andra investeringar är kyrkan till gagn. Och är det kyrkan till gagn så går det till de som har det svårt. De som behöver stöd, och de som vill sprida godhet.

DS