Debatt Svar på ”Centern är ett helt nytt parti”, Linda Westerlund Snecker (V) och Jessica Eek (V), 30/8.

Centerpartiet är ett grönt socialliberalt parti som tror på den enskilda människans vilja och förmåga att på olika sätt bidra till vår gemensamma välfärd utan att nödvändigtvis vara offentliganställd.

Därför är privata företag som utför välfärdstjänster inte märkligare för oss än att privata företag tillhandahåller andra livsnödvändigheter som mat, bostäder och läkemedel.

Det viktigaste för oss är kvaliteten på dessa tjänster är hög och att de utgår från den enskilda människans egna val och behov.

Om detta genom konkurrens dessutom kan göras med samma höga kvalitet till en lägre kostnad ser vi bara som en fördel för alla berörda. Ingen gynnas av att kostnaderna för välfärden är högre än nödvändigt.

De olika undersökningar som gjorts av kvaliteten på våra välfärdstjänster har inte kunnat påvisa några generella kvalitetsskillnader mellan den vård och skola som kommunerna sköter själva och den som bedrivs av privata välfärdsföretag.

När Linda Westerlund Snecker och Jessica Eek rycker loss ett enskilt exempel på dåligt vård hos en privat vårdgivare kunde detta därför lika gärna ha varit hos en kommun och är därför mer ägnat att underbygga den egna övertygelsen än att spegla verkligheten.

Roland Larsson

fd kommunstyrelseordförande och riksdagsledamot (C)