Insändare Vretaklosterbygdens Företagareförening ansökte i februari 2016 hos Jordbruksverket om stöd för en produktion av turistmaterial från Vretabygden. Produktionen var tänkt att innehålla 18 korta filmer avsedda för Youtube som visar de turistmål som det finns så gott om i vår bygd, och stödet om 50 procent skulle komma från den del av EU:s landsbygdsprogram som är avsett för turism.

Projektansökan inklusive tre offerter från filmföretag registrerades hos Jordbruksverket och vi fick kvitto på att projektansökan inlämnats. Sedan hände – ingenting. Vi fick inte information om vad som hände med ansökan hos Jordbruksverket och inte heller information om huruvida verket ansåg att ansökan var komplett. Och så höll det på.

I april 2018 fick vi efter en direkt fråga till Jordbruksverket veta att ansökan skickats vidare till länsstyrelsen i Östergötland och att det var där handläggningen skulle ske. En kontakt med länsstyrelsen gav vid handen att handläggning av den delen av stödet som vi sökt ännu inte hade påbörjats och att det för närvarande inte fanns någon uppskattning om när detta skulle kunna ske. Handläggning av andra delar av landsbygdsprogrammet hade prioriterats upp så alla ansökningar som i likhet med vår avsåg turism låg så att säga på is – i vårt fall två år gammal is.

Det inträffade reser många frågor: varför ingen information från Jordbruksverket om hur ansökan hanterades? Varför ingen information från länsstyrelsen om att ansökan tagits emot? Varför ingen information från länsstyrelsen om beräknad handläggningstid?

Även om vi misstänker att de tre företag som lämnat offert till oss nog insett att projektet (ännu) inte blivit av hade det varit trevligt att kunna informera om läget.

Vi är nog ganska många ideella organisationer som lagt ner tid och energi på att formulera vad vi tror är bra projektansökningar – i vårt fall för att öka turistnäringen i Vretaklosterbygden. Pengar finns avsatta av regering och riksdag, ett regelverk finns och Jordbruksverkets webbaserade system för projektansökan fungerar bra. Men sedan? I vårt fall blev det ingen ”Tystnad tagning” utan enbart ”Tystnad!”

Styrelsen för Vretaklosterbygdens Företagareförening