Ordet fritt Svar på "Skolorna har inte lyckats", 8/2.

Jag tycker till skillnad från Linnéa Darell (L) att mobilförbud är en icke-fråga. Det är som att ta upp 90-talets kepsdebatt en gång till.

Mobilen kan givetvis vara ett problem. Några av mina kollegor och jag samlar in mobilen i klasser där det har varit stora problem. Men i de flera klasser har frågan aldrig varit aktuell. Problemet med Darells och Liberalernas utgångspunkt är att de försöker styra hur lärare ska organisera klassrummet. Som gymnasielärare kan jag säga att det gör vi lärare bäst själva.

Numera har dessutom eleverna på gymnasiet Chromebooks och eleverna i grundskolan har Ipads som arbetsverktyg (med tillgång till sociala medier). Vad hjälper då ett mobilförbud? Ett slag i luften från Darell och Liberalerna!

Skolans och elevernas framgång hänger inte på ett mobilförbud, utan på att ge lärarna möjlighet att bedriva kvalitativ undervisning. Just nu är de stora problemen vår arbetsmiljö, arbetsbelastning och alltför mycket administration. Lägg tid och debattenergi där, på svåra ting, än enkla ting som förbud av olika slag. Mobilförbud är en enkel och populistisk fråga att bedriva.

Låt oss lärare styr hur vi organiserar klassrummet – det blir bäst då!

Mikael Scheibel Sahlin

gymnasielärare