Insändare Jag läser till grundskollärare F-3 på Linköpings universitet och jag är djupt besviken på kvalitén på utbildningen.

I dag råder den största lärarbrist vi någonsin har haft i Sverige och värre kommer det bli de närmsta åren enligt undersökningar. Vad är då Sveriges genialiska lösning på detta? Att sänka intagningspoängen så att fler kommer in på lärarprogrammet och vi får ut fler utbildade lärare, det är i alla fall vad man tror. Men sanningen är att det går ut mindre än hälften av alla antagna när utbildningen är klar.

På högskoleprovet kan du mer eller mindre kryssa ett alternativ genom hela provet, och du får ändå tillräckligt hög poäng för att komma in på lärarutbildningen, hur sjukt är inte det? Söker man in via betyg behöver man inte ha särskilt högt heller, i andra urvalet krävs det inte ens att du är godkänd i alla ämnen från gymnasiet.

Detta leder till att många studenter som börjar på lärarprogrammet inte egentligen vill bli lärare, de pluggar bara för att det var det enda program de kom in på. När vi började för två år sedan var vi över 90 studenter och nu är vi knappt 60 kvar, och enligt statistik är det bara 30–40 studenter/år som lyckas slutföra sin utbildning.

Eftersom det kommer in många studenter med låga studieresultat sedan innan så påverkar det utbildningens kvalité. Lärarprogrammet är inte prioriterat och därför får man väldigt lite resurser, vilket leder till att vi har väldigt lite lärarledd undervisning. På sin höjd är vi schemalagda 3–4 dagar/vecka och då cirka 2–3 timmar per tillfälle, detta är som sagt på sin höjd. Ofta har vi 2–3 dagar/vecka som vi inte är schemalagda alls.

Om vi hade haft mer omfattande uppgifter att göra under våra icke-schemalagda dagar hade jag tyckt det varit okej, men så är inte fallet. Jag lägger aldrig ner 40 timmar på studier i veckan, vilket en utbildning borde kräva. Det jag reagerar på är att utbildningen är hela 4 år och i detta tempo skulle man lätt kunna korta ner utbildningen i minst ett halvår, kanske till och med ett år.

Mitt förslag är att man behåller utbildningstiden och höjer intagningspoängen så att de som verkligen vill bli lärare får den bästa utbildningen. Med de begränsade resurserna skulle man kunna fokusera på de motiverade studenterna och faktiskt få riktigt bra utbildade lärare. Men som lärarutbildningen ser ut nu får vi inte ut många kompetenta lärare, det kan jag säga.

Besviken student