Insändare ”Vinterstad i ljus” har återigen börjat lysa upp Linköping. Det som påstods, i Corren 10/19 och även i andra media, var att dessa ljusdekorationer skulle vara konstnärliga. Problemet är emellertid att det inte finns någon konstnär.

Det som en gång var ”Novemberljus” har blivit något helt annat. ”Novemberljus” var tydligen bara en föraning om vad som skulle komma. ”Novemberljus” hade faktiskt en bra tanke när det spred sina strålar utmed Stångån och denna idé gav i någon mån en kontrast till höstmörkret. Det var faktiskt en aning pittoreskt och så långt är allt gott och väl.

Sedan har denna årligen återkommande belysning ändrat karaktär. Arrangemanget har bytt namn ett par gånger och heter nu ”Vinterstad i ljus”. Denna ljussättning har också vuxit i omfattning. Den har också centraliserats och alltmer blivit som en del av affärsidkarnas julhandel. Detta är emellertid helt logiskt så länge det inte finns någon konstnär till arrangemanget.

Ansvariga för ”Vinterstad i ljus” är samhällsbyggnadsnämnden. Innan de beslutade sig för hur de skulle gå tillväga lät de en arbetsgrupp besöka bland annat Holland och Frankrike för att hitta inspiration. Det hela landade emellertid i att ett skånskt företag med namnet ”Malmö Emporia” fick uppdraget att designa Linköping. Kostnaderna för denna julbelysning är över 10 miljoner kronor. Det är heller ingen tillfällighet att majoriteten av dessa ljussättningar släcks tjugondag Knut.

Det hade kanske varit bättre att anlita en eller flera lokala konstnärer som säkerligen kunnat lägga in någon slags tanke i dessa ljusverk. Detta är dock alldeles för mycket begärt av samhällsbyggnadsnämnden. För om en eller flera konstnärer blir inblandade krävs en annan expertis och den borde i rimlighetens namn finnas hos kultur- och fritidsnämnden.

Mitt förslag till det borgerliga styret i Linköping får således bli att flytta ansvaret för ”Vinterstad i ljus” till kultur- och fritidsnämnden. Orsaken till detta är att det krävs åtminstone en konstnär till ett så stort projekt som ”Vinterstad i ljus”. Om de ansvariga inom Linköpings kommunen gör denna omfördelning är det också troligt att vi skattebetalare kommer att gå mot ljusare tider.

Dan Berg