Insändare En minnesplats med ett äreminne över Östgötaorgelbyggeriet i Linköping 1740–1820 invigdes i november 2017 i nya Paradisparken i Vallastaden. Skylten berättar om Linköpingstraditionen och de berömda orgelbyggmästarna Jonas Wistenius och Pehr Schiörlin och deras bevarade verk.

”Linköping – ekarnas stad” är en för alla besökare synlig plats i parken som talar om ett ärorikt kulturminne, där man kan stanna till, läsa och begrunda det kvalitetsmässiga och konstfärdiga hantverk som utövades i östgötska och småländska bygder, synligt i ett stort antal kyrkor.

Besök och lyssna vid tillfälle på till exempel Agerwalls orgel i Folkströms kapell eller Lillkyrkaorgeln i Vadstena slottskyrka.

Nu under sommaren är allting öppet och tillgängligt, naturen, sjöarna, församlingarnas kyrkor. Sök efter orgelmusik i de med bevarade orglar särskilt gynnade pastoraten som Gammalkil, Nykils, Slaka och Ulrika kyrkors, även Vikingstads och Åtvids pastorat.

Där finns klassiska Wistenius- och Schiörlinorglar, liksom också i Åkerbo pastorat med Skrukeby, Östra Harg och Vårdsberg.

Kanske är jag nu lite sent ute – kyrkomusikernas planering är måhända nästan klar, men spontana musikandakter med orgel och andra instrument kan ju förekomma här och var i sommartider. Jag vill gärna uppmana till det. Wahlbergsorgeln i Loftahammar ligger mig varmt om hjärtat – måtte den nu 252-åriga orgeln få ljuda även nu i sommar.

Men det är ett skört och utsatt kulturarv. Bara i Linköpings stift har har flera kyrkor härjats av eld – Östra Ed, Vist, Jonsberg och Älvestad, där Wisteniusorglar gått förlorade. Vi har alla hört om hur Notre Dame i Paris eldhärjades i påskhelgen.

Lyckligtvis skonades de två västtornen och den stora Cavaillé-Coll-orgeln, en av Frankrikes mest berömda. Detta satte fokus på många inspelningar som gjorts på detta orgelverk. Både i radio och tv hörde vi titulärorganisten Olivier Latry spela.

I massmedia vädjades om att vi i Sverige, även i vårt stift, bör vårda, försäkra och uppmärksamma de historiska orglarna, detta klingande kulturarv som förmedlar den ädlaste orgelklang som skapats – 1700-talets.

Jag hoppas att präster, kyrkomusiker, orgelelever och gästorganister med flera låter vårt fina orgelbestånd komma till användning i våra kyrkor i sommar.

Sven O Linge

kantor, organolog