Insändare Demokratiarbetet behöver mycket stimulans. Journalisternas frågor till oss ledamöter vid senaste kommunfullmäktige, redovisade i tidningen efteråt, var ett både roligt och stimulerande initiativ.

Resultatet är tydligt. Flera ledamöter måste skärpa sig och sätta sig bättre in i frågorna. Det gäller även ersättare. Tjänstgör man måste man ta fullt ansvar.

Att oppositionen klarade sig bäst gläder mig, men när Bengt-O Pettersson (Kons) förmodar att de inom oppositionen som klarade sig dåligt nog tillhörde den ”övriga oppositionen” tänker han fel och gör det för lätt för sig.

Det kan jag intyga.

Vi Tre: C+KD+L har regelbundna genomgångar där vi noga går igenom kommande ärenden.

KF:s ordförande gör det också för lätt för sig när hon funderar på att minska antalet ledamöter i KF. Det skulle verkligen inte stärka demokratin.

Nej, det de båda stora partierna S och Kons bör göra är att aktivera alla sina ledamöter. Nu är det några få ledamöter i dessa partier som står för så gott som all debatt. De andra sitter tysta. Det är klart att det blir mindre intressant att sätta sig in i frågorna när man inte skall debattera.

Vi små partier har inte de här problemen. Hos oss har alla ledamöter deltagit i debatterna.

Medborgarna skulle kunna bidra till en förbättring genom att rösta på något av de små partierna. Där hinner vi se till att alla ledamöter är välinformerade.

I det här demokratisammanhanget vill jag ta upp en annan fråga. Ofta möter jag personer som säger ungefär: ”Jaså du skall sluta med politiken. Jag har läst i tidningen att du har avgått som ordförande för Centerpartiet.”

Det är en felaktig slutsats. Jag är starkt inriktad på att arbeta aktivt politiskt, nästa mandatperiod.

Partiordförandeskapet är ju mer en administrativ befattning.

Själva kommunpolitiken utformas i stor utsträckning i partiets KF-grupp där jag är gruppledare.

Anders Agnemar

oppositionsråd representerande Vi Tre