Insändare Svar på "Sakpolitikens triumf", ledare, 30/8.

Christian Dahlgrens beskrivning av byggandet av skolor i Linköping i Corren ger en felaktig bild. Liberalernas inställning om hur vi ska bygga ut nya skolor och säga nej till storskolan på Kungsberget utgör inget ”tjafs”. Märkligt språkbruk i en ledare som handlar om att det behövs fler vuxna i rummet i politiken.

Liberalernas linje om skolbyggnader bygger på att vi säger nej till nya storskolor, vi ser att Kungsbergsskolans tomt är för liten för 1 000 elever, det för bland annat med sig dyr parkeringslösning med garage under skolgården. Den linje som S och M lanserat kommer troligen att resultera i ännu ett byggprojekt i Linköping där man kommer fram till att det blir för dyrt. Liberalerna vill istället se nya grundskolor, Vasaskolan, Ryttargårdsskolan samt Djurgårdsskolan med max 600 elever samt ett nytt idrottsgymnasium med yrkes- och högskoleförberedande program istället för nya storskolor. Då får vi hanterliga mindre skolenheter där alla elever kan bli sedda och må bra.

Åsa Wennergren (L)

Gustaf Appelberg (L)

Michael Cocozza (L)