Insändare Valet på söndag kommer inte enbart handla om vilka som ska styra Sverige. Valet kommer i allra högsta grad handla om LSS nedmontering eller utveckling. Liberalernas mål är tydligt, vi ska utveckla LSS och upprätta lagens ursprungliga intentioner. LSS-reformen innebär en väsentligt utökad frihet för människor med svåra funktionshinder.

De ekonomiska kostnaderna för LSS överdrivs i debatten. Statens utgift om 28 miljarder ska vägas emot att det i huvudsak handlar om löner. Av summan kommer drygt 50 procent tillbaka i form av skatter. LSS ger i dag arbete åt cirka 70 000 personer.

Jag har i egenskap av ordförande i omsorgsnämnden i Linköping under våren träffat flera oroliga föräldrar där rätten till assistans under mandatperioden har ifrågasatts, assistanstimmar har skurits ned och där en del har fått sett sina barn bli av med sin rätt till personlig assistans. Detta är resultatet av regeringens politik på området.

Ett samhälles värdighet mäts i hur vi tar hand om de allra mest utsatta. Det är det som ett välfärdssamhälle ytterst handlar om. Detta är de mest utsatta människorna i vårt samhälle. Liberalerna prioriterar assistansreformen. Det var vi som grundade den, och vi kommer fortsätta försvara den

Thomas Bystedt (L)

ordförande omsorgsnämnden Linköping