Ordet fritt Linghems Sportklubb har, sedan minst 15 år tillbaka, uppvaktat kommunen med förslag på hur vi kan förbättra förutsättningarna för föreningslivet och boende. Vi har velat öka förståelsen för den lokala situationen och ge idéer kring utvecklingen i Linghem. Förslagen har alltid lagts åt sidan med förklaringar som till exempel: Ostlänkens korridor är inte beslutad, detaljplanerna måste göras om, förvaltningarnas budgetar synkar inte eller räcker inte till, och så vidare.

I våras avsatte Trafikverket en liten peng för att åtgärda infarten till Linghem genom att bygga en ny bro över järnvägen. På samrådet i juni visades förslag på brolägen som på olika sätt skulle inverka på vår idrottsplats, Lingheden. Tack vare Linghembornas reaktioner och de samrådsmöten under hösten som LSK och Himnabadet deltog på, kunde Lingheden räddas. Trafikverket tog på rekordtid fram ett nytt förslag på broläge. Anslutningsvägarnas placering är det dock kommunen och samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om.

LSK:s vision är att samla verksamheten och skapa ett idrottsområde vid Lingheden/Himnabadet. Därför genomfördes under hösten en namninsamling som närmare 1 000 personer skrev på och därför har också förslaget om en dragning av infart/genomfart väster om Himnabadet levt vidare – se bild.

Artikelbild

Linghems SK:s bearbetade förslag.

Himnaskolans utbyggnad stod klar 2013 och ombyggnaden av Linghemskolan skulle enligt ursprunglig plan varit påbörjad nu i höst. Det har vid dessa tillfällen varit lämpligt att samtidigt planera för och bygga en fullstor idrottshall, något som efterfrågats både av föreningar och skolidrott. Istället för att ta höjd för det i samband med ombyggnad har kommunen hänvisat till ett eventuellt framtida skolbygge. Nu är det så lyckligt att samhällsbyggnadsförvaltningen har ”lovat” utbildningsförvaltningen att inte bygga ett enda hus väster om Linghem utan att det samtidigt uppförs en ny skola! Om kommunen håller fast vid inriktningen att i första hand bygga fullstora, det vill säga användbara, idrottshallar (Corren 2017-10-25) skulle det innebära att vi kan se fram emot en sådan i Linghem inom 4 år!

Löften är dock som luft, minsta lilla vindfläkt så är de borta.

Vad händer om det blir ny politisk majoritet i kommunen nästa höst?

Vad händer om luften går ur bostadsbyggandet?

Vad händer om det inte går att sälja tomter i den omfattning som kommunen behöver för att finansiera den västra genomfarten och skolan?

Vad händer om allt fokus och pengar går till miljardsatsningarna inne i Linköping?

Luttrade Linghemsbor vet att det finns en grund för att oroa sig. Om den nya bron byggs, men det sedan av någon anledning tar stopp i byggandet av ”Linghems västra länk” så kommer vi fortsatt få leva med en undermålig genomfart under lång tid.

Linghem har växtvärk. Samhällsservicen har inte byggts ut i den takt orten har vuxit. På tisdagskvällens möte med kommunen vill vi inte bländas av tankar och skisser som kan bli verklighet, någon gång framtiden, eventuellt. Vi vill veta vad som kommer byggas och när det ska stå klart!

Linghems Sportklubb

Gunnar Gustafsson

ordförande

Mikael Ekman

sekreterare

Fredrik Simpson

ordförande LSK Innebandy

Gunnar Axelsson

ordförande LSK Fotboll

Bläddra ovan för att se de olika förslagen.