Insändare Svar på "Vilket parti är värt min röst?", 1/6.

I en insändare i Corren ställer Göran Svensson förståeliga och kloka frågor till partierna. Vem klarar av att åtgärda de problem han lyfter i artikeln?

Liberalerna i Linköping är beredda att här i kommunen ta krafttag och genomföra åtgärder som fokuserar och förbättrar just dessa områden.

Låt oss börja med skolan:

- Vi vill göra läraryrket mer attraktivt genom att vi avlastar lärare från mentorskap och administration, så att de kan fokusera på undervisning. Vi vill också höja lönerna för lärare.

När det gäller arbetslösheten är den i stort sett obefintlig i Linköping, förutom för nyanlända. Där tänker vi erbjuda samtliga arbetsföra med försörjningsstöd arbete. Det finns uppgifter som nu inte blir gjorda inom parkförvaltning, renhållning, förskolor, äldreboenden och väktaruppgifter. Detta kommer att förbättra integrationen avsevärt och vi förvandlar bidragstagare till samhällsbyggare. De som inte tar arbetet som erbjuds förlorar sitt understöd.

Bostadsbristen är främst en fråga om för dyra lägenheter. Lösningen är:

- Att snabba på de kommunala planprocesserna och inrikta mer av nyproduktionen på lägenheter med rimliga hyror, till exempel 4 000 kronor per månad för en etta på 30 kvadratmeter och inte 6 200 kronor.

Vi tror att dessa åtgärder, med vuxna människor som arbetar och får lön, med barn som går i en kunskapsskola, skapar framtidshopp. Den viktigaste faktorn för att få ner brottsligheten. Vi nöjer oss dock inte med det.

Vi vill också se en kommunalt finansierad organisation med fler väktare och ordningsvakter som jobbar kvällar och nätter i syfte att förebygga brottslighet och skapa trygga miljöer i alla områden av Linköping.

Dessa åtgärder kommer att kosta en del, vi menar att kommunen har råd med detta och att det är bäst att agera nu innan problemen blir för stora.

Liberalerna är beredda att axla ansvaret för att förbättra Linköping.

Åsa Wennergren (L)

Gustaf Appelberg (L)