Ordet fritt Linköpings kommun vill öppna värmestuga för tiggare i Vidingsjö. Bra att rädda liv. Man säger att den skall vara öppen när det är en köldknäpp? Vem ska avgöra om det är en köldknäpp? Hur ska de tänkta

ta sig till Vidingsjö. Buss tror jag.

Vad händer om människor tar sig till Vidingsjö när de tycker det är kallt, men kommunen anser att det inte är tillräckligt kallt för att öppna. Ska då personalen på Vidingsjö motionsanläggning hitta ihjälfrusna människor när de kommer till jobbet?

VI borde ta ansvar hela vintern för dessa människor. Vad är 1,5 miljoner för Linköping? Svar: inget alls, det är vi skyldiga att betala, nu kostar det bara en tiondel att ha öppet i Vidingsjö.

Vem ska ha skulden och vara ansvariga för tiggares död, sjukdom? Vem vill ta på sig det ansvaret? Detta är faktiskt människor ifall ni missat detta.

Eva Zettervall