Insändare Varför går man konsekvent miste om möjligheter och visioner i Linköping? Varför tog man inte vara på chansen att bygga ett fantastiskt konserthus i berget i Trädgårdsföreningen med servering på toppen (Belvederen), alternativ 2: utnyttja den fina tomten där gamla brandstationen låg? Konserthuset må interiört vara ändamålsenligt och bra, men exteriört är det inte mycket att visa för eftervärlden.

Och varför har man inte utnyttjat möjligheten till ett fantastiskt fritidsområde, som redan nästan fanns, genom att förbinda Tinnerbäcken med badet till Stångån med cykelvägar, sporthallen, simhallen och golfbanan och göra Folkungavallen till en park med serveringar och alla tänkbara aktiviteter? Turister med båtar skulle kunna besöka denna oas mitt i stan.

Vi har ju redan Trädgårdsföreningen, har det hävdats. Men där finns inget vatten annat än i fontänen. Jag förlåter aldrig de beslutande att man låtit alla dessa möjligheter gå om intet. Gör nu inte misstaget att ta ifrån oss Tinnerbäcksbadet! Då går ni till historian som stadens värsta marodörer. Det är illa nog att Folkungavallen kommer att förstöras med höga bostadshus.

Sirpa Johnson