Ordet fritt I en debattartikel i Corren 27/11 skriver en liten grupp centerpartister längs E4 om Ostlänkens förträfflighet. Bland annat menar de att detta kommer att få lastbilstransporter att minska till förmån för järnvägstrafik. Eftersom denna länk kommer att löpa parallellt med E4 tror jag inte att detta blir fallet.

Vad som däremot skulle kunna öka järnvägstransporter är en upprustning av Stångådals- samt Tjustbanorna. Speciellt den förra eftersom väg 34 är mycket hårt belastad med tung trafik utan att vara motorväg som E4.

Centern säger ju att hela Sverige skall leva, och då menar man väl inte enbart storstäder utmed E4. Tycker inte att argumenten som framfördes håller. Lokala banors upprustning har bevisligen gynnat utvecklingen, se bara på Blekinge.

Leif Pettersson