Insändare Med referens till artikeln i Corren 26/9 om skolkande elever i Mjölby – det är dags att avskaffa skolplikten som den fungerar i dag.

Både skolan och föräldrarna har ansvar för att eleverna är i skolan. Ta bort skolans ansvar för elevernas närvaro i skolan. Det måste vara i föräldrarnas intresse att barnen är i skolan och följer de regler och bestämmelser som gäller i skolan.

Kan inte elever och föräldrar ta det ansvaret måste dessa elever frånskiljas från ordinarie skolorna. Samhället, skolorna, rektorerna eller lärarna kan inte tvinga eleverna att vara i skolan om eleverna inte vill det eller kan anpassa sig till skolans ordningsregler och bestämmelser.

Skolan borde också sätta betyg i ordning och uppförande.

Låt skolan bli frivillig. Det skulle underlätta för elever som vill ha läsro och studera i en lugn miljö.

I den allmänna skoldebatten framgår att elever till föräldrar med lägre utbildning har svårare för att tillgodogöra sig utbildningen. Så kan det naturligtvis vara för invandrarbarn, men för elever med svenskfödda föräldrar kan det inte vara några problem.

Dagens föräldrar har gått minst nio år i skolan och måste kunna ge sina barn stöd med studierna och läxorna. Mina föräldrar under mina åtta år i grundskolan i slutet på 1950-talet kunde bistå mig med mina läxor, trots att de endast hade sexårig folkskola. Finns inte kompetensen i dag, måste utvecklingen gått bakåt i skolans värld sedan 50–60-talen.

Är kraven, lärarnas förmåga att lära ut, samt föräldrarnas dåliga kompetens så låg idag, måste det till krafttag i skolreformerna och sätta stopp för den nuvarande flumskolan som infördes i slutet på 60-talet och i början på 70-talet. Varför har Finland bättre skolresultat? Jo, därför att det är ordning och reda i skolan och man ställer krav på lärare, eleverna och föräldrarna.

Jan Svensson

Mjölby