Insändare Svar på "Vad får LSS kosta?", 7/9.

I vanlig ordning beskriver Correns ledarskribent Christian Dahlgren bara kostnaderna för LSS och personlig assistans. Men som Thomas Bystedt (L) beskrev (Corren 5/9-18) så finns också en stor inkomstsida, nämligen skatteintäkter. Cirka 70 000 assistenters löner genererar åtskilliga skattemiljarder varje år. Många av de personer som har assistans kan själva arbeta tack vare assistansen, vilket ger ytterligare skatteintäkter. Till det kommer också skatteintäkterna från de många anhöriga, oftast kvinnor, som före LSS tvingades avstå från förvärvsarbete.

Att det ska vara så svårt för vissa debattörer att förstå att även personer med omfattande funktionsnedsättningar har rätt till ett så normalt liv som möjligt. Det handlar inte om vård och omsorg utan om stöd till frihet och livsmöjligheter även för den med omfattande funktionsnedsättningar. Att det stödet dessutom generar jobb och skatteintäkter till stat och kommun i miljardklassen är inte att förakta, eller hur Christian Dahlgren?

Linnéa Darell

ledamot partistyrelsen (L)