Insändare Lundbybadet, tänk om. Från och med årsskiftet så kallas alla pass i den lilla bassängen för vattenträning mjuk. Man har sedan i höstas lockat in många äldre över 75 år till vattenträningen med mycket billiga priser och det är ett fantastiskt initiativ. Men hur behandlar man oss gamla, vanliga motionärer som i många, många år har gått på vattenträningen i den lilla bassängen och som av olika orsaker, medicinska eller andra, inte kan eller vill vara i den stora bassängen?

För oss finns inga pass kvar eller så får vi gå på vattenträning mjuk och man bokar dessa pass per gång och ofta tar platserna slut inom en minut, så kan man inte boka prick klockan 12, så är det för sent. Man har utökat antalet platser på träningen i den stora bassängen, men det hjälper ju inte oss som inte kan eller vill bli tvingade ditut.

Jag hoppas att man snarast tänker om och utökar antalet vanliga vattenträningspass även i den lilla bassängen.

En trogen motionär