Insändare Några tankar med anledning av debatten kring Wienerbageriet i Mjölby.

Det är tråkigt när en debatt fastnar i ett ensidigt spår. Jag tycker att insändarsynpunkterna tyvärr för ofta hamnar i att det jag betalar i avgift till kyrkan enbart handlar om kostnader för lokaler och nu i detta fall bageriet.

Jag tillhör dem som i motsats till många valt att för några år sedan bli medlem i Svenska kyrkan. Varför frågar en del. Främsta orsaken till mitt val var möjligheten att var som helst i vårt land kunna gå in i en kyrka och fira gudstjänst efter en form som passar mig bra.

Det jag, utan merkostnad, upptäcke var att min avgift liksom ger mig en försäkring att i livets olika skeenden, möta anställda som präster, kantorer, diakoner, barn- och ungdomsledare, volontärer med flera som med stort engagemang vill hjälpa mig att upptäcka mer kring min kristna tro men också finnas till hands när livskriserna kommer. Till exempel om du hamnar i en livskris kan du kontakta en diakon för samtal. Diakonerna har en omfattande utbildning i samtalsstöd och är mycket professionella i sin tjänst. Alltså allt detta ingår i min kyrkoavgift.

Vi har i Folkungabygden ett kyrkoråd som kanske gått en ovanlig väg genom att göra en satsning på det nu lite infekterade Wienerbageriet. Rätt eller fel får väl framtiden visa. Det som ändå är intressant är att det finns människor som vill satsa sin tid och engagemang i frågor för att bevara våra kyrkor och deras verksamhet för framtiden. Tror inte att det är kö till dessa förtroendeposter. Oavsett om det är ett kyrkoråd eller ett företags styrelse förväntar vi oss att man ska våga satsa och vara lite innovativa.

Som sagt går naturligtvis en del av min kyrkoavgift till driften av bageriet men också kyrkor och församlingshem. Men glöm inte alla människor som arbetar i kyrkan för oss. Detta betalar jag gärna till.

Jag arbetar tillfälligt i Folkungabygdens pastorat i en projekttjänst som migrationssamordnare och ”på köpet” har jag fått lära känna kyrkans arbete och arbetare lite mer inifrån. Men jag tror att många som är medlemmar inte vet riktigt vad deras avgift går till. Ibland kan jag tycka att kyrkan är dålig på att ”marknadsföra” sig.

Stefan Sandell