Insändare Hej Anna Ekström, gymnasieminister.

Vi är 20 elever i klass 5C på Värgårdsskolan i Kisa.

Vi har hört att det kommer ett förslag om mobilförbud på alla skolor i Sverige. Vi tycker inte att det är något bra förslag. Anledningen till att man vill införa mobilförbud i skolan är att man vill ha ordning och reda så att man kan lära sig mera. I vår skola får vi använda mobilerna på vissa av rasterna men inte på alla och på lektionerna ska de vara på ljudlös eller avstängda om inte läraren säger att vi får använda dem.

Vi tycker att skolan ska få bestämma själva om vi ska ha mobilförbud eller inte. På vår skola fungerar det bra utan mobilförbud, så det vore orättvist även om det blev mobilförbud på vår skola, trots att det funkar hos oss.

En annan anledning till att vi inte vill ha mobilförbud är att man kan behöva ha mobilerna till att ringa eller sms:a om viktiga saker. Man kan också behöva ha dem innan eller efter skoltid, till exempel om man missar bussen.

Till sist kan mobiltelefonen dessutom vara ett viktigt verktyg att använda i skolan. Den är inte bara bra att ha på lektionerna utan man kan också ha den till att hålla koll på sitt schema eller se vad klockan är. Detta är viktigt i högstadiet när man inte har en lärare som håller koll på ens schema.

Vi får inte rösta i valet i höst men det här är vårt sätt att kunna uttrycka våra åsikter. Lyssna på oss elever för det är oss detta kommer påverka mest.

Så ni som bestämmer över skolan ge oss inte mobilförbud över hela Sverige!

Tacksamma för svar!

Klass 5C Värgårdsskolan i Kisa