Nu får det väl ändå vara slut på den Moderat och Alliansledda politiken, som har som huvudsyfte att se till att de rika blir allt rikare genom införande av de ena efter de andra skattelättnaderna. Bland annat jobbskatteavdraget, vilket egentligen är det minst uppseendeväckande när man betänker den enorma utförsäljning av statliga bolag som utfördes under deras åtta år vid makten.

Nu har dessa Moderater hittat ett nytt sätt att hitta miljarder för nya skattelättnader för de rika, och det är att man börjar lägga ner myndigheter för att därigenom hitta medel till nya skattelättnader för dom redan rika medborgarna i Sverige.