Ordet fritt Östgöta Correspondenten beskrev i en artikel nyligen hur två kommunalråd inom Moderaterna i Linköping väljer att ta nya vägar i livet; vägar som leder in på den privata och egna utvecklingen efter många år av intensivt partiarbete i Stadshuset. Artikeln handlade också om att det också finns personer som gärna ställer upp som kandidater och ersättare till kommunalråden.

I artikeln beskrivs och intervjuas inte mindre än fyra manliga personer som hågade och tänkbara efterföljare, vilket förstås är både bra och tydligt. Det ger läsaren en värdefull information. Men Corren missar en angelägen sak, nämligen att intervjua någon av de kvinnor som finns inom partiet och som också kan tänka sig att kandidera. Reportaget ger en snedvriden bild och man får inte en objektiv analys av läget när det gäller mångfalden av förtroendevalda inom Moderaterna.

Vi Moderatkvinnor i Östergötland vill inte att våra väljare ska få en felaktig bild av vårt parti, som är fullt av engagerade och kompetenta kvinnor redo att ta ansvar. Vi vill därför vara särskilt tydliga och berätta att flera kvinnor inom Moderaterna i Linköping ställer upp och kan ta sig an tunga och ansvarsfulla poster både nu och i framtiden. Moderatkvinnorna är ett nätverk av kvinnor inom Moderaterna som ständigt arbetar för och med medlemmarnas personliga kompetensutveckling. Vi anordnar spetsutbildningar men också inspirerande föreläsningar där både unga och äldre, män och kvinnor, är välkomna och vi ingjuter mod i varandra. Vi representerar vårt parti med stolthet och kommer alltid att medverka till stor öppenhet och debatt om politiska frågor samt politikutveckling för ett bättre Sverige.

För Moderatkvinnorna i Östergötland

Joanna Sjölander

ordförande

Suada Tolic

vice ordförande

Desiree Blichfeldt, Ann-Cathrine Hjerdt, Lindhia Peterson, Birgitta Engholm, Anita Jonasson Kroon, Anna Steiner Ekström, Inger Sjöge, Sandra Sannemo Bårman, Linnea Jägstedt, Agneta Lantz, Susanne Andersson, Astrid Brissman, Annika Krutzén, Gunilla Möller, Madelaine Erlandsson, Victoria Sköld, Eva Jonsson, Elsa Ericsson, Ylva Bjerke