Insändare Den 25 augusti 2017 höll hon ett fullkomligt glänsande tal, bland det bästa jag hört en partiledare hålla. Hon kunde ha blivit Sveriges första kvinnliga statsminister, en lysande sådan! I talet visade hon verkligen fram personen Anna. Istället tvingades hon avisera sin avgång. Moderaterna spelade bort sitt bästa kort istället för att stötta. I media ”brunsmetades” hon efter att ha sagt det som alla tänkte om integration och invandring.

Jag har läst Anna Kinberg Batras bok ”Inifrån”, där hon betecknar sig själv som liberal feminist. Just därför skriver jag detta. Hon beskrevs i media som stel och tråkig. Är Stefan Löfven då så putslustig? Eller någon annan av Sveriges statsministrar/partiledare? Är det deras uppgift att vara roliga? Verkligen inte.

Som partiledare framträdde hon och talade om valförlusten, regeringskrisen, flyktingkrisen, terrorattackerna – inte minst i Stockholm – och ett aggressivt Ryssland samt om Trump i USA och Brexit. Hon uppträdde samlat och värdigt, inte som en komiker. Det överlät hon till sin man. Till och med hennes kläder kommenterades också, något var alltid fel.

Ska kvinnors roll i politiken vara annorlunda än mäns? Givetvis inte. Men ända görs det skillnad. Har någon kommenterat Löfvens ibland opressade kostymer? Ser han inte tillräckligt glad ut? Nej, precis!

I valdebatten saknade jag verkligen journalister som liknade de tre O-na; Orup, Ortmark och Olivekrona, som på den tiden kallades skjutjärnsjournalister. I lugn miljö utan störande ljud frågade de alltid ut partiledarna, ställde även de djupa värdegrundsfrågorna förutom sakfrågorna. Lät folk tala till punkt, innan de gick över till nästa fråga.

Frågade någon journalist i valet 2018 Jonas Sjöstedt om varför han inte skrivit en vitbok om sitt partis förflutna, när de hette Vänsterpartiet kommunisterna? Eller vad han ansåg om förtrycket av folket i Nordkorea och Kuba? Fick Jimmie Åkesson frågan om någon vitbok och om deras grund i vitmaktrörelsen, om uteslutna medlemmar och deras grumliga värderingar samt alla skandaler som inträffat? Om det blir nyval, så bör frågorna ställas!

Men, politik är det omöjligas konst! Nu kanske vi får en socialdemokratisk statsminister med mer eller mindre borgerliga inslag i budgeten. Små partier som sätter sig på tvären, ska man inte förakta! De kan göra skillnad. Det finns mycket som behöver förändras och tas tag i.

Gun Jareblad

ledamot i styrelsen för Liberala Kvinnor

liberal feminist