Ordet fritt Invandringen är SD:s största profilfråga. Hjärtefrågorna är kända men inte många vet hur de tänker uppnå dem. Deras övriga politik verkar styras av hur deras hjärtefrågor behandlas. Vid budgetomröstningen i december 2014 svek SD sina löften till gamla, arbetslösa och ensamstående föräldrar när de röstade på Alliansens budget istället för Socialdemokraternas, fastän Alliansens migrationspolitik sett till kostnaderna var identisk med den rödgröna regeringens. SD är ett enfrågeparti som säkert kommer att chockera många av sina väljare om de en dag får parlamentarisk majoritet.

Motståndet mot etablissemanget växer när misstron breder ut sig. Det finns också goda skäl till misstro mot etablerade partier. Den folkrörelse och värdegrund som bar upp demokratins utveckling i vårt land för en tynande tillvaro. Politiker sviker sina kärnfrågor för maktens köttgrytor. Konsensusmentalitet på bekostnad av mod och integritet. Byråkrati och institutioner som stelt uttolkar lagtexter bortom sans, vett och humanitär hänsyn. Har vi sett några progressiva förslag för att bygga billigare lägenheter och göra det enklare att driva och utveckla företag med stor potential att minska arbetslösheten? Hur ska vi underlätta för människor att få livspusslet att gå ihop och ge barn en god uppväxtmiljö?

Demokratin ska vi vara rädda om genom att vara rädda om de värden som en gång byggde den. De som inte vänder sig till populismen tappar kanske lusten och intresset för politik.