Insändare Med anledning av debattartikeln om elevers fysiska aktivitet och behovet av fysioterapeuters delaktighet i Elevhälsan, ”Sätt elever i rörelse” (30/1), vill jag anföra följande.

Barnpsykiater Björn Lundin höll ett seminarium förra veckan i ämnet att möta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, tillsammans med psykolog Malin Gren Landell. Björn Lundin beskriver behovet av att hjälpa barn och ungdomar med psykisk ohälsa i skolan. Psykiater Anders Hansen föreläser under titeln ”Hjärnstark” och lyfter fram den fysiska aktivitetens betydelse för hjärnans förmåga att koncentrera sig och för ökad mental uthållighet.

Många är de elever som mår dåligt av omklädnings- och duschsituationen i samband med idrotten. Vissa elever blir utsatta, med nedlåtande blickar. Orsaken kan vara utseendet på underkläder, träningskläder eller annat. Kanske är gymnastikkläderna inte uppackade, eller tvättade, sedan det förra idrottstillfället? Att klä av sig inför kamrater kräver gott självförtroende och en inre trygghet. Många saknar just det.

De elever som kanske bäst behöver idrotten, förmår ofta inte ta del av den. Här finns mycket att göra! Vuxna bör finnas i omklädningsrummen, alltid. Visst bör man öka den fysiska aktiviteten i skolan, men kanske utan att eleverna nödvändigtvis behöver duscha efteråt?

Det vore bra att ha fysioterapeuter kopplade till elevhälsan. Särskilt för de elever som inte deltar i tillräcklig omfattning i idrottslektionerna.

I boken ”När kroppen gråter”, beskriver Rolf och Kristina Nordemar hur psykisk ohälsa ofta visar sig i kroppslig smärta. Kanske fysioterapeuter kan ta sig an dessa elever? De eleverna ökar i omfattning.

Många elever har ont i nacken. Orsaken är multifaktoriell. Det kan bero på alla de timmar under ett dygn då eleverna sitter lutade framför en smartphone eller en Ipad. Därtill kan läggas den psykiska belastningen som många barn lever i. Många barn sover för lite. Därtill lever många växelvis hos mamma och pappa. Barn är väl medvetna om det är mamma- eller pappavecka. Det är viktigt att inte ringa till ”fel”, om just den föräldern är ”barnledig”.

I skolans elevhälsoteam träffas rektor tillsammans med personer med olika professioner, för gemensamma beslut om hur man bäst ska kunna hjälpa eleverna. Här skulle fysioterapeuter kunna fylla en viktig funktion.

Det gäller bara att förstå vilka dessa elever är! För att nå denna förståelse, krävs tid. Tid för alla vuxna på skolan. Tid att se eleverna och att lyssna.

Helena Angvik

fd skolsköterska