Insändare Svar på "Farfar blir ett marknadsobjekt", 26/5.

Håkan Askbom fortsätter att sprida felaktiga uppgifter om äldreomsorgen i Linköping.

Askbom menar att det sker en ”anbudsgivning på gamla medborgare”. Det stämmer inte, det är kommunen som tar in anbud som ett led i att ha kapacitet och kvalitet i äldreomsorgen till ett rimligt pris.

Man kan konstatera att Linköping klarar av att erbjuda boende till alla äldre som har behov. Vissa av de kommuner som tillämpar Askboms modell med enbart kommunalt driven omsorg klarar inte av att erbjuda boende, där finns det överhuvudtaget ingen valfrihet alls utan de gamla tvingas att klara sig själva i hemmet med hemtjänst. Analysföretaget Novus undersökning visar att en stor majoritet av Linköpingsborna vill se en blandning av kommunala och privata utförare.

De sista åren i livet ska vara precis lika värdefulla som de första. Ingen ska behöva vara orolig för att inte få den omsorg de behöver. Vi är alla olika, även när vi är årsrika, därför är det bra med en mångfald av utförare.

Liberalerna i Linköping vill fokusera på det väsentliga, att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi vill se krav på miniminivå på nattbemanning, tillagning av måltider på varje avdelning och ett ökat kulturutbud på våra äldreboenden. Vi tror också att extratjänster för arbetslösa kan avlasta ordinarie personal och ge mer tid för omvårdnad. Vi är beredda att satsa mer resurser för att uppnå en högre kvalitet i äldreomsorgen.

Thomas Bystedt (L)

ordförande omsorgsnämnden