Insändare Till Conny Pettersson. Tack för ditt inlägg Corren den 13 april.

Som Mantorpsbo sedan 1980 finns det mycket jag säger det var bättre förr till. Det fanns två livsmedelsaffärer, tre banker, blomsteraffär (finns fortfarande). FK, polis, post, bibliotetek, kafé/bageri, tv/”cykelmoj”.

Troligen har jag glömt något, detta var samlat kring dåvarande centrum i Mantorp som då var Häradsvägen. Till detta ska läggas köpcentrumet Mobilia med sitt stora utbud av specialaffärer. I dag har vi i mina ögon inget centrum. Att detta försvunnit kan vi inte skylla på politiken då det hela tiden varit skiftande majoritet i kommunhuset i Mjölby. Nej, den största delen får vi Mantorpsbor stå för själva, vi måste vara lojala mot våra lokala företag för att dessa ska överleva, vilket vi inte var.

Nu till dagsläget, som fritidspolitiker vet jag att Depot sedan ett par år har byggnadslov för att förändra området (fd Mobilia) till något bra. I dag är det inte speciellt inbjudande med ett växthus som skämmer det mesta på området, undrar hur ägarna till Depot vill saluföra området i fortsättningen. I dag har vi Citygross, sport, frisör, kläder, möbelaffär och skomakare och ett tag till Dollar Store men vad händer sedan?

När det gäller utsmyckning i själva samhället håller jag med om att vi behöver mer fägring. Återvinningsstationen fick försvinna på grund av utbyggnad av p-platser vid pendelstationen för våra pendlande Mantorpsbor.

Jag hoppas vi tillsammans kan skapa ett ”bättre” Mantorp, alla vi som bor här.

Britt Inger Pettersson

Mantorpsbo och fritidspolitiker (S)