Insändare Svar på "Hemmaplan bäst för äldreomsorgen", 26/2. Slutreplik.

Håkan Askbom hävdar att de som svarar på Socialstyrelsens enkät om kvalitet i hemtjänsten inte är de som berörs av omsorgen. Här blandar Askbom ihop olika undersökningar. Askbom refererar till den som frågar de äldre vad de tycker om sin omsorg. Närmare 9 av 10 äldre är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Det är ett gott betyg.

En annan undersökning är Socialstyrelsens enhetsundersökning. I den svarar landets hemtjänstverksamheter på frågor om kvaliteten. Till exempel i vilken utsträckning hemtjänsten är anpassad utifrån den äldres behov, om det finns aktuella rutiner på plats för att upptäcka undernäring hos den äldre eller ett läkemedelsberoende. På samtliga 17 frågor har privat hemtjänst ett bättre resultat.

Poängen med enhetsundersökningen är att kommunala likväl som privata hemtjänstverksamheter får en bedömning av kvaliteten i omsorgen om de äldre och kan arbeta med förbättringar i de delar där resultatet inte är tillräckligt bra. För självklart finns det saker som kan bli bättre. Mätningen ger också ett besked till ansvariga politiker om hur hemtjänsten i kommunen faktiskt mår. Denna typ av uppföljning och arbete med förbättringar av hemtjänsten tror jag är mycket mer fruktbar än alla diskussioner om vem som driver den.

Sabina Joyau

näringspolitisk expert Äldreomsorg

Vårdföretagarna