Insändare Svallvågorna efter valet har gjort att debatten i rikspressen om vissa frågor har drunknat i medieskvalpet. Dessa frågor kommer dock att komma upp till ytan förr eller senare. Nu när domen mot "Kulturprofilen" har fallit så har något inträffat som knappast hade hänt utan me too-rörelsen. Detta är naturligtvis en vinst för rättssamhället. Det finns dock fortfarande allvarliga frågor som ännu inte kommit upp till ytan. Vad var det som fick den svenska me too-rörelsen att stanna av? Var det kanske nödvändigt? Har möjligen rörelsen en baksida? Är det någon mer än Kulturprofilen som i något avseende är skyldig?

Den svenska me too-rörelsen fick ett rejält bakslag när Stadsteaterns förre chef Benny Fredrikssons gick bort 17 mars 2018. Det var nog bara bra att rörelsen stannade upp för att se vad den eventuellt ställt till med. Kunde det kanske vara så att me too-rörelsen hade en baksida som gjorde sig skyldig till att en känslig konstnärssjäl lämnade oss? Utan me too-rörelsen hade detta tragiska aldrig hänt men det ska den faktiskt inte lastas för. Det är hur den kom att användas som avgör skuldfrågan.

Det var nämligen så att rikspressen snabbt var ute med skriverier om Benny Fredrikssons hårda ledarstil. De använde anonyma källor hämtade bland annat från me too-rörelsen. Personer som hade positiva uppfattningar om Benny Fredriksson tystades ner. Något som exempelvis skådespelaren Leif Andrée vittnar om.

I spetsen för exploateringen stod Aftonbladet och dess kulturchef Åsa Lindeborg som spottade ur sig förstasidor och löpsedlar under flera dagar vilka på ett grovt sätt misskrediterade Benny Fredriksson. DN spädde på med en krönika där de värsta angreppen från Aftonbladet citerades. Benny Fredriksson kände sig föranledd att avgå när han inte orkade längre. Aftonbladet hade använt me too-rörelsen som en källa för att skapa vinklade nyheter och den uteblivna källkritiken var inte lika viktig som att sälja lösnummer.

När Benny Fredriksson åkte till Australien och sedan lämnade jordelivet anser inte Åsa Lindeborg att Aftonbladet gjort något allvarligt misstag vid publiceringen. Det är bara en enda löpsedel hon ångrar.

Pressombudsmannen granskar nu Aftonbladets skriverier om Benny Fredriksson. DN:s ansvarige utgivare Peter Wolodarski tog strid för att tidningen skulle slippa bli granskade av PO. Peter Wolodarski förlorade emellertid den kampen och även DN kommer att granskas. Om bara PO gör sitt jobb kommer det nog fram vad som ligger bakom DN:s ovilja att granskas.

Pressombudsmannen granskning av Aftonbladet och DN pågår och det är knappast meningsfullt att förutse utgången. Me too-rörelsen är dock inte skyldig till vad rikspressen skriver. Rikspressen är dock skyldig att kolla sina källor. PO:s granskning är förhoppningsvis så djupgående att sanningen kommer upp till ytan.

Dan Berg