Ordet fritt Ord är viktiga och med ords valörer kan man styra hur medborgarna ska uppfatta olika företeelser.

Jag tycker att medier ibland väljer ord som är så utslätade som möjligt, i stället för att ordet ska beskriva verkligheten mer korrekt.

Jag har länge kritiserat begreppet ”självmordsbombare” när till exempel någon hjärntvättad fanatiker spränger sig själv och hundra andra i bitar, och än fler lemlästade. Ordet sätter fokus på att massmördaren begår självmord, inte på att hen mördar hundra oskyldiga människor. Mitt förslag är att hen borde kallas massmordsterrorist.

De terrorister som under IS/Daesh flagg förtrycker och massmördar kallas nu för ”IS-krigare”. Johanne Hildebrands bok om svenska FN-soldater heter ”Krigare”, som är ett närmast positivt värdeladdat ord. IS-mördarna borde kallas för till exempel IS-terrorister, absolut inte ”krigare” som används alltmer.

Efter några dagar började några medier kalla terrordådet i Stockholm för ”lastbilsattacken”. Också lamt och med felaktigt fokus, enligt min mening. Det var inte lastbilen som attackerade, det var en terrorist och massmördare.

De som tar sig till Sverige för att söka asyl eller som ekonomisk migrant och inte har asylskäl och inte får uppehållstillstånd ska ju lämna Sverige. Liksom de som begått brott och ska utvisas. Tiotusentals väljer att stanna kvar och vara här illegalt, söker överleva på allehanda sätt och sliter ont. De kallas numera alltid ”papperslösa”, ett ord som indikerar att orsaken att de är här utan uppehållstillstånd inte beror på dem själva. Jag tycker att åtminstone ”tillståndslösa” vore mer korrekt.

Förra veckan, slutligen, skrev Corren om asfaltsläggare som skräpar ner kring sina husvagnar som de ställt upp utan tillstånd. Ibland är det bärplockare som skräpar ner i läger vid skogsvägar utan tillstånd. Jag trodde att dessa företeelser när man bryter mot allemansrätten eller mot tomtägares rätt kallades typ ”vildcampare”.

Corren använder i stället ett ord jag inte hört tidigare och som är närmast positivt värdeladdat, ”fricampare”. En googling ger vid handen att det närmast har betecknat seriösa husbils/vagnsturister som övernattar någon enstaka natt i ordnade och tillåtna former. Corren menar uppenbarligen att vildcampare i stället bör betecknas som fricampare, vilket jag menar är ett alltför positivt begrepp för en företeelse som bryter mot både äganderätt och renhållningslag med mera.

Jag tycker alltså att media, och gärna Corren, bör använda korrekta begrepp för olika företeelser och inte söka urskulda dem genom alltför utslätande eller till och med positiva ord.

Staffan Danielsson

riksdagsledamot (C)

Svar:

Staffan Danielsson lyfter en intressant fråga som självklart är viktig för oss att hela tiden arbeta med. I just artikeln som refereras till hade vi inga konkreta bevis för camparnas uppsåt, endast indicier. Att inte döma på förhand är också en viktig princip för seriös media. Dock är det helt riktigt att ord har olika valörer och att vi har ett ansvar i att använda så värdeneutrala ord som möjligt när det gäller att beskriva olika företeelser.

Anna Lindberg

publisher och ansvarig utgivare