Insändare Just nu byggs en cykelväg längs Brokindsleden för att binda ihop Ekholmen och Ullstämma. Frågan är om det här är en nödvändig cykelväg då det finns alternativa vägar några hundra meter både väster och öster om denna planerade cykelväg? Borde inte Linköpings kommun satsa på att bygga cykelvägar på landsbygden istället?

I samband med elcykelns intåg så ökar möjligheterna för fler att cykla till arbete och fritidssysselsättning, även för de som bor en bit från Linköpings stad. Det som ändå gör att många tvekar är avsaknaden av cykelvägar längs vägarna runt och in mot Linköping. Att behöva cykla på en smal 70-väg tillsammans med biltrafik är det få som tilltalas av.

Av de 13 Linköpingsförslag som handlat om cykelvägar de senaste två åren och som fått mer än 100 röster, så handlar merparten om att bygga cykelvägar på Linköpings landsbygd. Tyvärr har samtliga förslag fått avslag. Den största efterfrågan och behovet av nya cykelvägar finns alltså på landsbygden, inte i Linköpings tätort!

Liberalerna i Linköping vill ändra på det och i vårt kommunpolitiska program är cykelvägar på landsbygden en av 156 punkter vi föreslår.

Andreas Viborg (L)

kandiderar till kommunfullmäktige i Linköping