Insändare I en artikel i lördagens Corren ägnar sig Rebecka Hovenberg (MP) och Gösta Gustavsson (C) åt politisk pajkastning. Deras inspel som hämtats från Facebook är ovidkommande i sakfrågan om hur man ska öka kommunens intäkter. Jag har aldrig påstått att Tekniska verken inte delar ut pengar, dessa stannar dock i bolagskoncernen.

Vi kan emellertid inte betala lärarlöner från Stadshus AB. Det som är relevant för kommunens budget är utdelning från Stadshus AB och den har varit 0 kronor de senaste tre åren. Bolagskoncernens vinst 2017 var 950 miljoner kronor, en utdelning om 50 procent efter skatt hade inneburit en intäkt om cirka 300 miljoner kronor för kommunen.

Hovenberg och Gustavsson väljer att prata om en för det kommunala budgetarbetet irrelevant fråga, nämligen interna transaktioner inom Stadshus AB. Jag har varken tid eller lust med politiska spel. Liberalerna i Linköping är fokuserade på att hitta konstruktiva lösningar på det som medborgarna upplever behöver åtgärdas och inte på att plocka billiga poäng i debatten.

Michael Cocozza (L)