Insändare Undertecknad tog del av SVT:s "Uppdrag granskning" som handlade om det bristfälliga underhållet av järnvägen. Samt flagranta säkerhetsbrister. Varför är det så bristfälligt, trots 8 miljarder kronor som lagts in i järnvägsunderhåll till år 2018?

Det är ett systemfel säger en underhållsarbetare. Vidare berättas att det är delvis gammal järnvägsstandard blandad med ny. Ägaren staten väljer det underhållsbolag som lägger det lägsta budet, vilket medför att man lagar och lagar. Det finns ett antal latenta dödsfällor utmed våra järnvägslinjer, meddelar nämnda underhållsarbetare!

Jag är tveksam till att använda tåget som transportmedel i fortsättningen. Undertecknad uppmanar staten/Trafikverket: Bygg inte Ostlänken! Allt talar emot att bygga Ostlänken. Nästa generation kanske inte har något behov att åka i 250 kilometer/timmen till Stockholm.

Man kan med största sannolikhet anta att miljösäkert är mer angeläget än hög hastighet för kommande generation. Använd kapitalet på rätt sätt. Säkra upp befintlig järnväg, samt bygg ett tredje spår med korta sträckor med jämn fördelning över södra stambanan. Där snabbtågen kan köra om.

Satsa på framtidens teknik. Eltrådsbussar. Utveckla det konceptet för drift på motorvägsnätet. En sådan investering kan med lätthet räknas hem, jämfört med exempelvis Ostlänken. Eltrådsdrift för bussar är en beprövad teknik. Maximalt miljövänlig drift. Men det behövs politiskt vilja och framåtseende politiker.

Jan-Erik