Insändare Svar på "Tågsatsning gäller inte alla banor", 22/10.

Östgötatrafiken lägger i år 28 miljoner på trafiken på Tjust- och Stångådalsbanorna. Det innebär att varje östgöte som reser där subventioneras med 428 kronor. Målet är att biljettintäkter ska svara för hälften av transportkostnaden, men på dessa banor är täckningsgraden cirka 10 procent.

Det är oklart om Folke Örn diskuterar drift eller investeringar i järnvägen. Vår grundinställning är att investeringar i järnvägen ska staten svara för. I samband med Sverigeförhandlingens uppdrag att skapa förutsättningar för en höghastighetsjärnväg i Sverige diskuterades medfinansiering. Region Östergötland medfinansierar inte Ostlänken. Vi deltar inte heller i finansieringen av projektet dubbelspår från Hallsberg till Mjölby. Lika lite vill vi bidra till baninvesteringar på Tjust- och Stångådalsbanorna.

Pendeltågstrafiken i länet uppgår till cirka 4 miljoner resor per år. Det kan jämföras med 65 000 på Tjust- och Stångådalsbanorna. Det är 800 000 resenärer som väljer att åka expressbuss istället.

Regionen har prioriterat satsningar på fler spår mellan Linköping och Norrköping för att pendeltågstrafiken ska kunna utvecklas. Vi får då dessutom snabbare förbindelser till Stockholm med Ostlänken. Om Järnvägsfrämjandet stöttar oss i argumentationen för nya höghastighetsbanor i Sverige så kommer vi också att få snabba förbindelser söderut och en miljövänlig järnväg till Europa.

Mats Johansson

regionråd (S), Region Östergötland

Göran Gunnarsson

regionråd (C), Region Östergötland